Tävlingsregler Unga Journalistpriset 2022

 

ARTIKELTYPER:  Debatt, intervju/personporträtt och reportage är godkända artikeltyper och kan även vara producerade som video eller ljud. Oavsett artikeltyp ska artikeln bygga på minst en intervju som framgår i form av citat eller hänvisning i artikeln. Podd- och videobidrag ska lämnas in tillsammans med en skriftlig sammanfattning av innehåll och slutsats.

EXEMPEL: Personporträtt, reportage, debatt

TEXTLÄNGD: 3 000–4 000 tecken inklusive blanksteg. Poddängd: Max 7 minuter Video: Max 7 minuter 

TEMA: Fritt.

DETTA SKA DITT BIDRAG INNEHÅLLA: Gäller alla tre artikeltyperna

  • Du ska ha ringt, mailat eller pratat med minst en, gärna fler personer. Citat eller hänvisning till intervjun ska finnas i arbetet. Här kan du läsa en artikel om hur du genomför en bra intervju.
  • Alla bidrag måste innehålla minst en bild med bildtext och fotobyline. Bilden ska vara antingen en illustration eller ett foto som eleven själv har upphovsrätten till. Även video eller podd behöver ha en bifogad och egenproducerad stillbild.
  • Ingress eller intro.
  • Rubrik.
  • Minst två redovisade källor.
  • För podd/video – en sammanfattning av innehållet och slutsatsen ska bifogas i textformat. För de som använder Mobile Stories finns en rad avsedd för detta i verktyget, “Så här har jag arbetat med min uppgift”

DELTAGANDE: Elever som går på högstadiet och gymnasiet kan delta. Elever kan jobba tillsammans eller enskilt. Aktiviteterna ska ske inom ramen för skola, bibliotek eller föreningsliv.

PUBLICERING: Artiklar som är publicerade på sajten Mobile Stories/UNGA JOURNALISTPRISET räknas som bidrag till tävlingen. Alla som skickar in bidrag till tävlingen har upphovsrätt till sitt material men godkänner därmed eventuell publicering i Mobile Stories, Aftonbladet och Mediekompass vilket inkluderar dessa aktörers relaterade kanaler samt publicering i lokalpress vid förfrågan.

PRAKTISKT: De som inte har tillgång till Mobile Stories publiceringsverktyg använder Mediekompass Publicistguiden som handledning. Ditt bidrag till Unga Journalistpriset lämnar du in på Mediekompass sajt.

Skolor eller klasser som vill börja använda Mobile Stories publiceringsverktyg kan kontakta oss på info@mobilestories.se. 

DEADLINE: Sista dag för inskickat bidrag 26 november 2022.

JURY: Juryn består av representanter från Mediekompass, Mobile Stories och Aftonbladet.

DETTA FÅR VINNAREN: Det vinnande bidraget publiceras i Aftonbladet, Mobile Stories och Mediekompass kanaler. Vinnaren blir också intervjuad av Aftonbladet. Vinnaren tar också hem 10.000 kronor till klasskassan.

ETIK: Alla deltagare ska hålla sig till Elevpublicistens etiska regler.

URVALSKRITERIER: Juryn tittar på följande kriterier i urvalsprocessen: 

  • Intresseväckande vinkel och ämnesval.

  • Källornas trovärdighet.

  • Meningsuppbyggnad och stavning.

  • Kvalitet i video, ljud och bild.

 

Deadline

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Lektionsupplägg

Vill du som är lärare eller ungdomsledare ha stöd i arbetet med att delta i tävlingen? Ta del av vårt lektionsupplägg.